Bảng giá các dịch vụ tại Thanh Nhật Co.,Ltd.

Dịch vụ bảo trì

DESKTOP/LAPTOP

CÁC BƯỚC DỊCH VỤ BẢO TRÌ

 1. Kiểm tra và loại trừ Virus.
 2. Xử lý các lỗi.
 3. Cài đặt và quản lý hệ thống email.
 4. Backup dữ liệu..
 5. Bảo trì định kỳ.
 6. Theo dõi kiểm tra sơ đồ hệ thống

Bảng giá dịch vụ bảo trì máy tính

1 Sl dưới 5 máy Đơn giá: 700.000đ/HT
2 Sl 05 đến 09 máy Đơn Giá: 120.000đ/máy
3 Sl 10 đến 19 máy Đơn giá: 110.000đ/máy
4 Sl 20 đến 49 máy Đơn giá: 100.000đ/máy
5 Sl 50 đến 99 Đơn giá: 90.000đ/máy
6 Sl trên 100 máy Đơn giá: 80.000đ/máy
SEVER (MÁY CHỦ)

CÁC BƯỚC DỊCH VỤ MÁY CHỦ

 1. Kiểm tra và loại trừ Virus.
 2. Kiểm tra Log.
 3. Kiểm tra mạng.
 4. Kiểm tra bảo mật.
 5. Backup dữ liệu.
 6. Phần mềm kế toán. (Option)
 7. Hệ thống domain.
 8. Lý lịch hoạt động.

Bảng giá dịch vụ Server máy chủ

1 Hệ thống sever Đơn giá: Từ 200.000đ đến 700.0000đ (Tùy theo số lượng ứng dụng).
2 Hệ thống Mạng Nội Bộ (LAN) Đơn Giá: Từ 100.000đ đến 700.000đ (Tùy theo độ phức tạp của hệ thống).
MÁY IN – MỰC MÁY IN

CÁC BƯỚC DỊCH VỤ MÁY IN - MỰC IN

 1. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
 2. Cài đặt, kết nối trong hệ thống.
 3. Xử lý sự cố nhanh nhất.
 4. Báo cáo tình trạng thiết bị.
 5. Quản lý hồ sơ, lý lịch bảo trì.
Máy in các loại Đơn giá: 55.000đ/máy

Bảng giá dịch vụ Máy in - Mực in

  MÁY CANON – HP      
         
1 Bơm mực Lần 80.000đ 100.000đ
2 Trống máy in Chiếc 150.000đ 200.000đ
3 Thay trống hộp mực 05A Chiếc 180.000đ 220.000đ
4 Trục từ, trục cao su Chiếc 150.000đ 200.000đ
5 Thay bao lụa (lô sấy) Chiếc 300.000đ 350.000đ
6 Thay lô ép Chiếc 300.000đ 350.000đ
7 Hộp mực mới 12A, 35A, 49A, 53A, 05A Hộp 750.000đ 900.000đ
         
  MÁY IN SAMSUNG      
         
1 Bơm mực máy in Samsung Lần 120.000đ 150.000đ
2 Thay trống máy in Samsung Chiếc 350.000đ 400.000đ
3 Thay gạt sắt, gạt mực in Samsung Chiếc 120.000đ 150.000đ
4 Thay ống sấy máy in Samsung Chiếc 350.000đ 400.000đ
5 Thay trục từ, trục cao su máy in Samsung Chiếc 200.000đ 250.000đ
6 Thay lô ép máy in Samsung Chiếc 300.000đ 350.000đ
7 Thay thanh Nhiệt máy in Samsung Chiếc 500.000đ 550.000đ
8 Thay cao áp máy in Samsung Lần 350.000đ 400.000đ
9 Hộp mực mới máy in Samsung Hộp 1.050.000đ 1.200.000đ
         
  MÁY IN BROTHER – XEROX      
         
1 Bơm mực Lần 120.000đ 150.000đ
2 Thay Trống máy in Chiếc 350.000đ 400.000đ
3 Thay gạt mực Chiếc 120.000đ 150.000đ
4 Thay ống sấy Lần 350.000đ 400.000đ
5 Hộp mực mới: Brother, Xerox Hộp 1.050.000đ 1.200.000đ
         
  MÁY IN PANASONIC      
         
1 Bơm mực máy in Lần 150.000đ 180.000đ
2 Thay trống máy in Chiếc 350.000đ 400.000đ
3 Thay gạt mực, gạt sắt Chiếc 150.000đ 200.000đ
4 Thay trục từ, trục cao su Chiếc 250.000đ 300.000đ
5 Thay lô ép Chiếc 350.000đ 400.000đ
6 Thay thanh nhiệt Chiếc 250.000đ 300.000đ
7 Thay mực máy in kim Lần 150.000đ 180.000đ
8 Thay hộp mực mới Hộp Báo giá Báo giá

Dịch vụ Mạng máy tính

DỊCH VỤ THI CÔNG - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
01. Hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) văn phòng cty, Không bao gồm âm tường, âm trần, Không bao gồm vật tư. 150,000đ/node
02. Hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) văn phòng cty, có nẹp, ống, dây dẫn dưới 30m/node, Không bao gồm vật tư. 250,000đ/node
03. Hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) văn phòng cty, có nẹp, ống, dây dẫn dưới 50m/node, Không bao gồm vật tư. 300,000đ/node
04. Hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) văn phòng cty, có nẹp, ống, dây dẫn dưới 100m/node, Không bao gồm vật tư. 450,000đ/node
05. Thi công phòng máy tính dưới 50 máy, không bao gồm dây dẫn. 250,000đ/máy
06. Thi công phòng máy tính trên 50 máy, không bao gồm dây dẫn. 200,000đ/node
07. Cài đặt hệ thống dưới 50 máy. 100,000đ/máy
08. Cài đặt hệ thống trên 50 máy. 90,000đ/máy
09. Cài đặt vận hành máy chủ, sever một lần, Không bao gồm chi phí bản quyền phần mềm.. 2,000,000đ/máy
10. HẠNG MỤC KHÁC 0902 07 06 02
DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRONG HỢP ĐỒNG
01. Bảo trì định kì hàng tháng (05 – 10 máy). 100,000đ/tháng
02. Bảo trì định kì hàng tháng (10 – 20 máy). 90,000đ/tháng
03. Bảo trì định kì hàng tháng (Trên 20 máy). 80,000đ/tháng
04. Thay thế linh kiện theo bảng báo giá được gởi kèm hợp đồng.. 0902 07 06 02
DỊCH VỤ BẢO TRÌ NGOÀI HỢP ĐỒNG
01. Xử lý phần mềm, cài đặt chương trình. 100,000đ/máy
02. Xử lý virus, spyware,…… 120,000đ/máy
03. Cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng,…… 120,000đ/máy
04. Cài đặt phần mềm, thiết bị ngoại vi, máy in, máy scan,…… 120,000đ/máy
05. Khắc phục sự cố, không bao gồm phần mềm và thay thế linh kiện.. 100,000đ/máy
06. Sự cố khác, thay thế linh kiện áp dụng theo bảng giá linh kiện (Đã bao gồm công thay thay thế, sửa chửa). 0902 07 06 02
DỊCH VỤ MẠNG MÁY TÍNH
01. Cài đặt hệ thống mạng nội bộ (01 – 05 máy). 50,000đ/máy
02. Cài đặt hệ thống mạng nội bộ (06 – 10 máy). 45,000đ/máy
03. Cài đặt hệ thống mạng nội bộ ( trên 10 máy). 45,000đ/máy
04. Cáp mạng 5E đường truyền 1000Mbs, khoảng cách truyền tải 50met (Đã bao gồm thi công). 10,000đ/met
05. Cáp mạng 6E đường truyền 1000Mbs, khoảng cách truyền tải 100met (Đã bao gồm thi công). 15,000đ/met
06. Hạt mạng 5E thường đường truyền 1000Mbs,(Đã bao gồm thi công). 5,000đ/đầu
07. Hạt mạng 5E tốt đường truyền 1000Mbs, Dùng được POE(Đã bao gồm thi công). 10,000đ/đầu
08. Thiết bị mạng, bộ chia, moderm, cáp quang,……Theo bảng báo giá.. 0902 07 06 02